اخبار خودرو

خودرو ژیان یکی از جاذبه های گردشگری پاریس

خودرو سیتروئن دو سیلندر ساخت فرانسه که در ایران به ژیان شهرت داشت شصت سال پیش از خط تولید خارح شد و پس از چهل و دو سال در سال 1990 تولید ان متوقف شد.

به گزارش خبرخودرو ، هدف از تولید این خودرو که امروز چند دستگاه باقی مانده از ان به یکی از جاذبه های گردشگری پاریس تبدیل شده است فراهم اوردن امکان خرید خودرو ارزان قیمت برای همه اقشار مردم فرانسه بود.

شصت سال پیش زمانی که این خودرو زشت وارد بازار شد هیچ کس باور نمی کرد که چنین خودرو زشتی که قوطی حلبی نام گرفته بود تا این اندازه محبوبیت بدست اورد.
گرچه تولید خودرو دو سیلندر ستیروئن متوقف و این نوع خودرو به موزه خودروهای ساخت فرانسه منتقل شده است اما هنوز در فرانسه هستند کسانی که چندین دستگاه از این خودرو را در اختیار دارند و به هیچ وجه حاضر نیستند از خودرو محبوب خود دست بردارند.