X
تبلیغات
رایتل

اخبار خودرو

اصرار بر استاندارد جدید آلاینده گی در اروپا

اعضای کمیسیون محیط زیست در اتحادیه اروپا معتقدند که قوانین جدید این اتحادیه برای کاهش میزان آلایندگی خودروها آنقدرها هم مسئله بغرنجی نیست و بیشتر خودروسازان می توانند تا سه سال آینده به آن دست یابند، طبق قوانین جدید اتحادیه اروپا خودروسازان می بایست خودرو هایی تولید کنند که کمتر از 130 گرم بر هر کیلو متر دی اکسید کربن متصاعد کند.

اتحادیه اروپا این استاندارد را برای سال 2015 اجباری کرده اما تعدادی از خودروسازان که اکثراً سازنده خودروهای اسپرت و لوکس هستند نسبت وضع این قانون مخالفت خود را ابراز کردند.

در عین حال پذیرش قانون جدید از سوی سران فرانسه و آلمان تلاش خودروسازان معترض را برای نقض این استاندارد ناکام گذاشته است.