X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

اخبار خودرو

رقابت خودروهای غیرآلاینده در آلپ

خودروهای غیرآلاینده بر روی پیستهای برفی واقع در ارتفاعات آلپ فرانسه باهم به رقابت پرداختند. 

به گزارش خبرخودرو ، تعدادی از خودروهای غیر آلاینده که به خودروهای سبز معروف هستند در یکی از پیستهای برفی کوههای آلپ فرانسه با هم رقابت کردند.

این خودروها به علت استفاده از موتورهای برقی هیچ گاز آلاینده ای را در هوا منتشر نمی کند. این درحالی است که سازندگان این نوع خودروها امیدوارند در آینده خودروهای غیر آلاینده ای با موتورهایی قویتر و باطری هایی با ظرفیت و توان بیشتر تولید کنند.

قرار است برای یک دوره رقابت جهانی، سفارش ساخت ده دستگاه از بهترین نوع خودروهای غیرآلاینده داده شود. گسترش استفاده از این نوع خودروها و تغییر ذهنیت مردم، از اهداف برگزاری رقابتهای اتومبیلرانی با خودروهای سبز اعلام شده است. در حال حاضر تنها دو درصد از خودروهای در اختیار مردم با موتورهای برقی کار می کنند.