اخبار خودرو

تولید خودروهای کوچک و کم مصرف اسمارت 25 درصد افزایش یافت

با وجوداین که بازار خودرو در جهان بحران زده شده است ، تولید خودروهای کوچک دونفره و بسیار کم مصرف اسمارت در اروپا بیست و پنج درصد افزایش یافته است. 
به گزارش خبرخودرو ، میزان تولید اسمارت در فرانسه در سال 2008 بیست و پنج درصد افزایش یافت. این خودرو ده سال پیش با هدف ایجاد خودروهای کم مصرف شهری و تسهیل زندگی روزمره طراحی شده بود و سالها مورد استقبال مشتریان قرار نمی گرفت. اما بحران اقتصادی کنونی موجب استقبال بی سابقه مشتریان از این خودروها شده است. سال گذشته صد و چهل هزار دستگاه خودروی اسمارت تولیدشد. در امریکا نیز تعداد فزاینده ای از این خودروها به فروش می رسند. 

اسمارت در نظر دارد در اینده ای نزدیک خودروی برقی خود را روانه بازار کند.