X
تبلیغات
رایتل

اخبار خودرو

اهش 10 درصدی مصرف سوخت خودروهای گروه سایپا تا پایان سال 88

در سال اصلاح الگوی مصرف همه شاخصهای رشد یابنده و تمام شاخصهای کاهنده 10 درصد تغییر خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، مهندس بذرپاش مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا، از ایجاد کمیته ای جهت اصلاح الگوی مصرف خبر داد و گفت: در سال اصلاح الگوی مصرف بنا بر این داریم که تمام شاخصهای رشد یابنده و به طور خاص بهره وری در همه ابعاد را به میزان 10 درصد رشد دهیم و تمام شاخصهای کاهنده به جز هزینه های حقوق دستمزد و حوزه های رفاهی پرسنل،10 درصد کاهش یابد و برای این موضوع کمیته ای را ایجاد و مامور پیگیری این موضوع نموده ایم.

وی بخش مربوط به اصلاح مصرف در محصولات تولیدی را در سیستم موتور خودرو دانست و افزود: ما در دو بخش هدف گزاری کرده ایم یکی موتورهایی که در خانواده سایپا، تولید و در حال بهره برداری است که تصمیم داریم تا آخر سال 88، در این موتورها 10 درصد کاهش مصرف سوخت داشته باشیم و دوم موتورهایی که در مرحله طراحی برای محصولات جدید و به طور خاص مینیاتور است و در آنها نیز با هدف گزاری انجام شده کاهش مصرف سوخت 10 درصدی خواهیم داشت و به عنوان مثال برای خودروی پراید که 5/7 لیتر در 100 کیلومتر مصرف می کند با این اقدام، در حدود یک لیتر کاهش مصرف در مسافت 100 کیلومتر را داریم که در طول یکسال هدف گذاری مناسبی است.

بذرپاش از ایجاد کمیته های کاهش مصرف سوخت محصولات در تمام شرکت های مربوطه گروه خبر داد و گفت: برای رسیدن به کاهش 10 درصدی در مصرف سوخت خودروها از پتانسیل و توان تمام شرکتهای گروه استفاده خواهیم کرد و برای تحقق این هدف در تمامی این شرکتها، کمیته ای مسوول پیگیری و رسیدگی به این موضوع شده است.