X
تبلیغات
رایتل

اخبار خودرو

بررسی نتایج اجرای COP تا آخر فروردین ماه

مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد با بیان اینکه تلاش سازمان استاندارد این است که جلسه نهایی استاندارد توسط اعضای پنج گانه آن تشکیل شود اظهار داشت : به منظور تشکیل جلسه نهایی تعیین معیار استاندارد سوخت نامه ایی توسط سازمان استاندارد تنظیم گردیده که به مرکز بهینه سازی سوخت فرستاده شود تا بتوان هر چه سریعتر استاندارد معیار مصرف سوخت را تعیین نمود.

وحید مرندی مقدم در گفتگو با خبرخودرو گفت : در صورت تشکیل نشدن جلسه نهایی و مشخص نشدن وضعیت استاندارد بر اساس دستور ریاست سازمان ، استاندارد موجود برای خودروسازان لازم الاجرا خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به مشخص بودن استاندارد و معیارهای آن افزود: به منظور مشخص شدن استاندارد معیار مصرف سوخت جلساتی در سال 87 تشکیل شد ولی متأسفانه جلسه نهایی آن که باید نتیجه کلی در آن گرفته می شد تشکیل نگردید.

مهندس مرندی مقدم علت تشکیل نشدن جلسه نهایی تعیین معیار مصرف سوخت را ترافیک کارهای پایان سال اعضای جلسه عنوان کرد و گفت : البته اختلاف نظرهایی در میان اعضا در خصوص تعیین معیار مصرف سوخت وجود دارد بدین معنی که بعضی معتقدند که باید تعیین معیار سخت گیرانه تر شود و بعضی نیز اعتقاد بر کاربردی بودن معیار فعلی دارند.

وی با بیان اینکه استاندارد فعلی باید به شکل منطقی اصلاح شود اظهار داشت : مهم نیست که استاندارد مصرف سوخت را سخت یا آسان گرفت ولی اعتقاد بر این است که محاسبات استاندارد مصرف سوخت باید اصولی و منطقی باشد حال اگر بخواهیم معیار مصرف سوخت را سخت گیرانیه تر کنیم می توان آن را از یورو 2 به یورو 3 و بالاتر تبدیل نمود .

وی گفت: در صورت تشکیل نشدن جلسه نهایی تعیین معیار مصرف سوخت بنابر نظر ریاست سازمان ، استاندار فعلی که همان استاندارد یورو 2 بر روی معیار G می باشد به عنوان معیار مصرف سوخت انتخاب و نصب برچسب برای خودروسازان اجباری خواهد شد.

مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد در خصوص نتایج روش اجرای COP گفت : خوشبختانه نتایج قابل قبولی در روش اجرای COP که در یکی از واحدهای تولیدی به صورت موقت اجرا شده بود به دست آمده است و به دلیل اینکه استفاده این روش اجرایی آخر اردیبهشت ماه برای سایر واحدهای خودروساز الزامی می شود نتایج اجرای آن در واحد پایلوت تا آخر فروردین توسط سازمان استاندارد بررسی می گردد.