X
تبلیغات
رایتل

اخبار خودرو

ریاضت های تویوتا برای فرار از بحران

تویوتا موتورز یک سال است که عنوان بزرگترین خودروساز جهان را یدک می کشد اما شاید حفظ این عنوان در سال 2009 میسر نباشد.

به گزارش خبرخودرو، مدیران کمپانی ژاپنی اعلام کرده اند که دو برنامه دیگر برای کنترل اوضاع بحرانی فعلی دارند و اجرای این دو برنامه ممکن است تویوتا را از صدر جدول به زیر بکشد .

قرار است 40 درصد از مدیران ارشد و میانی تویوتا با نیروهای تازه نفس جایگزین شوند و در عین حال ممکن است تا حدود 30 درصد نیز از حجم فعلی تولید کاسته شود .

گر چه این دو حرکت تا حد زیادی به مشابه « خود زنی» تلقی می شود اما مدیرانتویوتا مصمم هستند کهبه ضرر هنگفت خود پس از 71 سال حرکت رو به رشد پایان دهند و این دوره ریاضت نیز در همین راستاست .

ماه آینده زمانی است که آکیو تویدا نوه بنیان گزار این کمپانی به عنوان مدیر عامل جدید به جای کاشوکی واتانابه قرار گیرد و تغییراتی نیز از همان زمان آغاز می شود.