X
تبلیغات
رایتل

اخبار خودرو

سهمیه بنزین خودروهای پرمصرف کاهش می یابد

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از اعمال محدودیت ارائه سهمیه بنزین برای خودروهای پرمصرف در آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، محمد رویانیان درباره برنامه دولت در خصوص خودروهای پرمصرف با توجه به مشکل تهیه بنزین افزود: اصل تشویق و تنبیه را برای خودروهای پرمصرف اجرا می کنیم.

وی افزود: ستاد حمل و نقل و سوخت به خودروهای داخلی و خارجی با مصرف بیش از 10 لیتر پیمایش در صد کیلومتر سهمیه بنزین ارائه نمی کند.

رویانیان گفت: به خودروهایی که کمتر از 10 لیتر پیمایش در 100 کیلومتر مصرف می کنند فعلاً سهمیه اختصاص می دهیم اما در آینده سیکل ترکیبی 8 لیتر مصرف در 10 کیلومتر را ملاک قرار می دهیم و محدودیت را برای کاهش مصرف سوخت افزایش می دهیم.

وی با بیان اینکه خودروسازان را تشویق و مکلف به تولید خودروهای کم مصرف کرده ایم افزود: مراکز تحقیقات موتور در ایران خودرو و سایپا باید اقداماتی انجام دهند تا موجب کاهش مصرف خودروهایشان شود.

رویانیان از امضا توافق نامه ای با شرکت ایرانی (که در خارج از کشور مشغول فعالیت است) مبنی بر استفاده از سامانه کاهش 25 درصدی سوخت هر خودرو خبر داد و گفت: اکنون مراحل آزمایشی این سامانه در حال سپری شدن است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: به طور جدی از این نوع اقدامات ابتکاری که موجب کاهش مصرف سوخت می شود، حمایت می کنیم.