X
تبلیغات
رایتل

اخبار خودرو

خودروسازان تا شهریور مهلت دارند

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت : فعالیت واحدهایی که کالاهای غیراستاندارد تولید می کنند ، متوقف و به مراجع قانونی معرفی می شود.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ؛ نظام الدین برزگری با اشاره به تاکید وزیرصنایع و معادن بر ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی افزود :‌ تمامی خودروسازان ملزم به رعایت استانداردهای پنجاه و یک گانه ایمنی و عملکردی همچنین استانداردهای چهارگانه زیست محیطی تا پایان شهریور هستند و در این خصوص اغماضی نخواهد شد.

وی گفت : درصورتی که خودروسازان تا زمان تعیین شده برای اجرای استانداردهای مورد نظر اقدام نکنند از شماره گذاری خودروهای فاقد استاندارد جلوگیری خواهد شد و خط تولید این نوع خودروها موقتا تعطیل و به مراجع ذیصلاح گزارش می شود.

رئیس سازمان استاندارد با اشاره به اینکه خودروسازان تا سال 1395به نیاز خودرویی کشور براساس تنوع تولید و پلتفرم های ایرانی و مشترک خارجی پاسخ خواهند داد افزود :‌ سی ، او ،‌ پی یا تطابق تولید از مواردی است که خودروسازان با برنامه ریزی موظفند مستندات تولید را تا پایان سال فراهم و اجرایی کنند.

وی درعین حال با تاکید بر مسئولیت پذیر بودن قطعه سازان گفت : درصورتی که خودروسازان نظامنامه ارزیابی برای دریافت قطعات داشته باشند و قطعه ساز مسئول کیفیت قطعه قبل و بعد از دوره گارانتی باشد ؛ قطعات غیر استاندارد وارد انبارهای خودروسازان نخواهد شد.

رئیس سازمان استاندارد افزود : با شرایط فعلی و تاکید وزیر صنایع و معادن بر ارتقاء کیفیت خودرو ، ائین نامه ارتقاء کیفیت خودرو در حال نهایی شدن است و امیدواریهای زیادی برای ارتقاء و جهش کیفی در صنعت خودرسازی کشور در سال جاری وجود دارد.

وی گفت :‌ ارزیابی های سه سال اخیر در خصوص یک مدل از خودروهای سنگین حاکی از بهبود کیفیت و کاهش نمره منفی از رقم دویست و چهل در سال هشتاد و پنج به منفی چهل در نیمه اردیبهشت سال هشتاد و نه است و امروز در صنایع خودروسازی کشور اعم خودروهای سنگین و سبک خودروهای با کیفیت پائین و در حد قابل قبول تولید نمی شود.

رئیس سازمان استاندارد همچنین در خصوص آرسنیک موجود در برنج های وارداتی گفت :‌ متاسفانه هرفردی در هر جایی در این باره اظهار نظر می کند اما بحث ما کارشناسی ،‌ علمی و ازمایشگاهی است و بررسی های ما نشان می دهد آرسنیک موجود در این برنج ها دو دهم پی ، پی ، ام یعنی پائینتر از حد مجاز است.

برزگری همچنین در خصوص استاندارد میوه های وارداتی افزود : استاندارد در حال حاضر هیچگونه وظیفه قانونی در این باره ندارد اما شورایعالی استاندارد پیشنهاد کرده است که در مورد تمام میوه های داخلی و وارداتی تا پایان برنامه پنجم باقیمانده سم و کود و آفت کش ها در محصولات کشاورزی کنترل شود