X
تبلیغات
رایتل

اخبار خودرو

استاندارد کامیون فراز از سوی موسسه استاندارد تایید شد

به گزارش خبر خودرو،معاون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از رفع مشکل شماره گذاری کامیون فراز خبر داد و گفت: با دریافت نتایج مثبت آزمون فنی کامیون فراز وتایید استاندارد سیستم ترمز این کشنده ، مراتب این موضوع توسط موسسه استاندارد به پلیس راهور ناجا اعلام گردید ، بنابراین به ارسال تاییدیه استاندارد ، کامیون فراز مشکل شماره گذاری نخواهد داشت.

بهادر کاظمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود:با توجه به مسائلی که در خصوص خودروی هوو ایجاد گردید ،مدل جدید این خودرو با نام فراز نیز تحت الشعاع قرار گرفت بنابراین شماره گذاری این خودرو با صحبت هایی که با پلیش راهور انجام گرفت و به منظوراطمینان بیشتر، منوط به تاییداز سوی موسسه ای بین المللی در اروپا گردید.

وی افزود: پیش از این خودرو فراز توسط موسسهاستاندارد های بین المللیVCAانگلستان مورد تاییدیه فنی قرار گرفته بود اما به جهت درخواست پلیس راهور و برای حصول نتیجه بهتر و حفظ ایمنی سرنشینان و مردم،مقرر گردید تا این خودرو توسط مرجع سومی نیز مورد تایید قرار گیرد.

وی گفت:به همین منظور از هردو بخش این خودرو چه به صورت CBUو CKD نمونه ای به آزمایشگاه شرکت آلمانی TUV-SUDدر کشور چک که از مجهزترین و معتبرترین شرکت های آزمون جاده ای است، ارسال گردید.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سیستمهای کیفیت موسسه استاندارد با بیان این که این آزمون ها با حضور مسئولین و کارشناسان سازمان استاندارد انجام گرفته است،تصریح کرد:خوشبختانه نتایج آزمون این خودرو هفته گذشته به سازمان استاندارد رسید که حاکی از استاندارد سیستم ترمز کامیون فراز است.

کاظمی افزود: هم اکنون مراتب تایید استاندارد مستقیم ترمز این خودرو به پلیس راهور اعلام شده است بنابراین شماره گذاری خودرو فراز با مانعی روبرو نخواهد بود

وی تنها مشکل خودروی فراز را سیستم ترمز آن عنوان کرد و اظهار داشت: متاسفانه از جمله نقاط ضعف موجود در کشور عدم آزمایشگاه آزمون جاده ای است که چنانچه این آزمایشگاه در کشور ایجاد می گردید ،در اولین مراحل ایجاد مشکل این خودرو ها به راحتی می توانستیم در داخل کشور این آزمون ها انجام شود.

وی در ادامه به تفاوت سیستم ترمز هوو و فراز اشاره و اظهار داشت:در سیستم ترمز فراز در حوزه مدارات سیستم، تغیراتی ایجاد شده است.همچنین در این خودرو ، سیستم ترمز ABSنصب گردیده است.از سویی جعبه مخزن باد و سیستم شارژ بادی این خودرو تغییر و تقویت شده است به طوری که پیش از این شارژ باد این خودرو توسط موتور های تک سیلندر و هم اکنون توسط پمپ های دو سیلندری انجام می شود.

وی در ادامه در خصوص رعایت استاندارد تریلرهای این کشنده گفت:بر اساس قانون،هر دو بخش این خودرو ها یعنی هم تریلر هم کشنده باید از استاندارد لازم برخوردار بوده و به صورت مستقل شماره گذاری شود،به همین منظور موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی از پلیس راهور درخواست نموده است تا زا شماره گذاری تریلر های فاقد استاندارد جلوگیری نماید.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سیستم ترمز هوو نیز استاندارد های حداقلی را پاس نموده بود،افزود:خوشبختانه با فراخوانی که از سوی شرکت ایران خودرو دیزل اعلام گردید و اقدامی که این شرکت نسبت به ارتقای سیستم ترمز هوو ها انجام داد تاکنون گزارش حادثه سازی در خصوص کشنده های هوو اعلام نشده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر کیفیت استاندارد فراز از استاندارد هوو بسیار بالاتر است همچنین به جهت تغییراتی که از جهت فنی در سیستم ترمز این خودرو ها ایجاد گردیده است،هم اکنون فراز توانسته استاندارد های اروپایی را پاس نماید.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد موسسه استاندارد در ادامه در خصوص استاندارد اجباریABSو ایربگ در خودرو های تولید داخل گفت:از ابتدای سال 90 کلیه خودرو های تولید داخلی مجهز به سیستم ترمز ABS می شوند،در حالی که این استاندارد اجباری در اروپا به صورت آبشن مطرح است.

وی سال 90 را، سال نصب ایربگ در کلیه خودرو های سواری داخلی عنوان کرد و گفت:بر اساس جدول زمان بندی که به خودرو سازان و شورای عالی استاندارد ارسال گردید ،هم اکنون این مصوبه در شورای عالی استاندارد تصویب گردید اما تاکنون این مصوبه از سوی شورای عالی استاندارد ابلاغ نگردیده است.

وی افزود:تا زمانی که این مصوبه ابلاغ نگردد،نمی توان در خصوص جدول زمانبندی ایربگ بر روی خودرو های داخلی صحبتی نمود.

وی همچنین در خصوص میزان نظارت موسسه استاندارد بر تولید خودرو ها در کشور گفت:نظارت های موسسه استاندارد بر تولید خودرو ها در دو مرحله تایید نوع وپیمایش صورت می گیرد،به طوری که با استقرار سیستم COP(تطابق استاندارد در خط تولید)، درشرکت های خودرو ساز از ابتدای سال 90 موسسه استاندارد نسبت به تایید نوع که مجوز داده است،کلیه خودرو های تولیدی یا مونتاژی در داخل اطمینان خواهد یافت و هر چند ماه نیز این سیستم COP را ممیزی می نماید.

وی افزود:همچنین در پروژه ای که در جهت خودرو های سواری انجام می دهیم،خرید نمونه خودروها از بازار و آزمون آنها بر اساس تایید نوع وپیمایش است که سقف این 30 هزار کیلومتر می باشد.