X
تبلیغات
رایتل

اخبار خودرو

اهمیت فشار باد مناسب تایر

فشار باد مناسب قدرت تایر را در برابرنیروی وزن و شرایط مختلف رانندگی مانند ترمز کردن ,شتاب گرفتن و غیره بیشتر می کند .بهترین وضعیت تایر ,با فشار باد مناسب مهیا می شود,بنابراین باید حداقل دو هفته یکبار فشار باد را تنظیم کنید.


گر فشار باد خیلی زیاد باشد معایب زیر ظاهرمی شود:


1)باریک شدن سطح تماس و کاهش قابلیت های تایر و پایداری آن .
2)سلب آرامش و راحتی در رانندگی!
3)ساییده شدن بیش از حد قسمت میانی.
4)قابلیت جذب نیرو های وارده از جاده به لایه های میانی از بین می رود و با کم شدن استقامت آنها در برابر نیروها آسیب پذیریشان زیاد می شود .
5)به دلیل تجمع نیروهادر مرکز آج ها لایه های لاستیکی در زمان گرم شدن تمایل زیادی به جدا شدن دارند.

-اگرفشار باد کم باشد معایب زیرظاهر می شوند:


1)زیاد شدن مصرف سوخت به دلیل افزایش سطح تماس با جاده
2)اگر چرخ های جلو کم باد باشند فرمان سفت و یا به یک سمت کشیده می شود
3)ساییده شدن سریع تر و بیشتر قسمت بیرونی آج ها
4)در زمان حرکت به دلیل تغییر شکل زیاد در منطقه تماس با جاده حرارت فوق العاده بالا می رود و امکان جداشدن لایه ها بیشتر میشود که این مساله خطرات زیادی در پی دارد
5)موج دار شدن و بالا رفتن حرارت در سرعت های بالا
6)له شدن تیوپبین رینگ و حلقه داخلی تایر

-چند نکته:


1
)برای حرکت در بزرگراه ها و با سرعت بالا فشار باد را طبق سفارش کارخانه بیشتر کنید
2)خودرویی که بار سنگین حمل می کند دقیقا شرایط تایرکم باد را دارد.
3)باد تایر را همیشه در حالت سرد و یا زمانی که 2تا3 کسلومتر با سرعت کم حرکت کرده تنظیم کنیدزیرا حرارت فشار را افزایش می دهد تابش نور خورشید در زمان پارک طولانی یز چنین حالتی ایجاد میکند.
هیچگاه این اضافه فشار را در زمان گرم بودن تایر خارج نکنیدزیرا هنگام خنک شدن تایر دچار کمبود وزن می شود
4)بعد از تنظیم باد در پوش "والو"را با دقت ببندید 

5)تنها به چشم خود برای تنظیم باد اعتماد نکنید. (به شکل زیر توجه کنید )

6)حتما به فشار استاندارد داده شده توسط کارخانه سازنده توجه کنید.

  7 ) همواره فشار باد تایر زاپاس را بیشتر از حد اکثر فشار داده توسط کارخانه سازنده تنظیم کنید.

  (به شکل زیر توجه کنید)

چند پیشنهاد

1.        تنظیم باد چرخها علاوه بر مزیت های اقتصادی آن نظیر بالارفتن طول عمرلاستیک،کاهش مصرف سوخت و... باعث بالارفتن ایمنی رانندگی می گردد.

2.        با توجه به اینکه کاهش وافزایش چند PSI فشار تأثیرات منفی دارد واکثر گیج های باد آپاراتی ها،از تنظیم افتاده ونیاز به کالیبره شدن دارند،حتماٌ نسبت به تهیه یک گیج باد استاندارد برای تنظیم باد چرخهای خودروی خود اقدام نمائید.

3.        از تیوپ دار کردن چرخها خودداری کنید.مگردر شرایطی که لاستیک نو بوده وامکان پنچری به صورت تیوبلس نباشد که لازم است بعنوان چرخ زاپاس استفاده گردد.

4.        در سفرهای طولانی فشار باد لاستیک بین 2تا3 psi بیش تر از حالت عادی در شرایط رانندگی در شهر باشد.

5.        لاستیک ها را مرتباٌ زیر وسیله نقلیه جابجا کنید(سواری هر 3000کیلومتر وباری هر 5000کیلومتر)

6.        تعویض لاستیک زمانی است که عمق آج به 6/1 میلیمتر رسیده باشد.

7.        توصیه می گردد روی هر خودرواز یک نوع لاستیک استفاده گردد. در صورتیکه مجبور به استفاده از انواع لاستیک هستید،لاستیکهای رادیال را در محورهای عقب استفاده نمائید.

8.        حرکات غیر عادی لاستیک از قبیل کشیدن به یک جهت ویا لرزش وغیره را جدی بگیرید.