X
تبلیغات
رایتل

اخبار خودرو

باصرفه ترین خودروی 2011 ارمغانی برای Vauxhall

خودروی اوپل Vauxhall توانست عنوان با صرفه ترین خودرو( خودروی با حداقل مصرف سوخت) را از آن خود نماید.

به گزارش خبرخودرو، علیرغم آنکه تصور می شد این عنوان از آن خودروی دیگری مانند آمپرا یا مدل های دیگری شود ، این سدان قدرت مند با موتور 6.2 لیتری خود توانست خلاف آنچه تصور می شد را به اثبات برساند.

این بررسی توسط MPG انجام شده است این موسسه نه تنها مصرف سوخت خودرو ها را بررسی می کند بلکه مقدار پیمایش شهر و بزرگراه این خودرو را با مقدار صرفه جویی انجام شده را نیز تخمین می زند.

هدف از این کار نشان دادن سبک رانندگی است که می تواند بر نوع مصرف سوخت تاثیر گذارباشد.

یک خودروی معمولی هر 21 مایل را بایک لیتر بنزین طی می کند اما خودروی Vauxhall توانست با یک گالن بنزین 32.14 مایل را طی نماید واین یعنی 35 درصد پیشرفت برای یک سدان که دارای موتوری است با ظرفیت 6.2 لیتر.

اما جایگاه دوم ازآن سووزکی سوئیفت DDiS بود که پیمایش 86.4 مایل را به 67.3 رساند .