X
تبلیغات
نماشا
رایتل

اخبار خودرو

استاندارد به وظایف خود در راستای برچسب های مصرف سوخت فاقد اعتبار عمل نمی کند

سید رضا فیض آبادی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود : میزان مصرف سوخت خودروها کاملا مشخص است و اعداد معیار مصرف سوخت در استاندارد ملی 4241-2 به وضوح در جدول درج گردیده است و با مطالعه استاندارد مصرف سوخت ، می توان به این مغایرت پی برد .

وی در خصوص تصمیم گیری در جهت تعیین سطح استاندارد مصرف سوخت گفت: کارگروهی متشکل از وزارت نیرو ، وزارت صنایع ، سازمان ملی استاندارد ،سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تشکیل شد و طی جلسات متعدد ، استاندارد مصرف سوخت خودروها به تصویب و امضای اعضای کارگروه رسید .

وی درادامه با اشاره به راهکارهای موجود در جهت جلوگیری از اطلاع رسانی اشتباه در خصوص مصرف سوخت خودروها بوسیله برچسب های سوخت مجعول تصریح کرد : تنها راهکار منطقی و قانونی ، جلوگیری از الصاق برچسب های فاقد اعتبار مصرف سوخت خودرو بر روی شیشه آنهاست که می بایست از سوی سازمان استاندارد اعمال شود .

مدیر بهینه سازی انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از نحوه عملکرد سازمان ملی استاندارد در برخورد با این مسئله انتقاد کرد و گفت : رسیدگی به این موضوع بر عهده سازمان ملی استاندارد است و اعمال قانون نیز بر عهده آنهاست البته انتظار میرفت در طی این مدت سازمان ملی استاندارد با موضوع برچسب های فاقد اعتبار مصرف سوخت خودروها برخورد کند .

وی تصریح کرد : مصرف سوخت بالا و آلودگی هوا به شهروندان آسیب رسانده و خواهد رساند لذا شرکت های خودروسازی باید تولیدات خود زا منطبق با استانداردهای ملی به بازار عرضه کنند و از اطلاع رسانی نادرست راجع به مصرف سوخت خودرو خودداری کنند .

وی در راستای جلوگیری از تولید خودرو هایی که از رده خارج شده اند خاطر نشان کرد : مسئولیت اعمال قانون و معیارهای مصرف سوخت با سازمان ملی استاندارد است و جلوگیری از تولید این خودروها در حیطه وظایف آن سازمان است .