X
تبلیغات
رایتل

اخبار خودرو

استاندارد به وظایف خود در راستای برچسب های مصرف سوخت فاقد اعتبار عمل نمی کند

سید رضا فیض آبادی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود : میزان مصرف سوخت خودروها کاملا مشخص است و اعداد معیار مصرف سوخت در استاندارد ملی 4241-2 به وضوح در جدول درج گردیده است و با مطالعه استاندارد مصرف سوخت ، می توان به این مغایرت پی برد .

وی در خصوص تصمیم گیری در جهت تعیین سطح استاندارد مصرف سوخت گفت: کارگروهی متشکل از وزارت نیرو ، وزارت صنایع ، سازمان ملی استاندارد ،سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تشکیل شد و طی جلسات متعدد ، استاندارد مصرف سوخت خودروها به تصویب و امضای اعضای کارگروه رسید .

وی درادامه با اشاره به راهکارهای موجود در جهت جلوگیری از اطلاع رسانی اشتباه در خصوص مصرف سوخت خودروها بوسیله برچسب های سوخت مجعول تصریح کرد : تنها راهکار منطقی و قانونی ، جلوگیری از الصاق برچسب های فاقد اعتبار مصرف سوخت خودرو بر روی شیشه آنهاست که می بایست از سوی سازمان استاندارد اعمال شود .

مدیر بهینه سازی انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از نحوه عملکرد سازمان ملی استاندارد در برخورد با این مسئله انتقاد کرد و گفت : رسیدگی به این موضوع بر عهده سازمان ملی استاندارد است و اعمال قانون نیز بر عهده آنهاست البته انتظار میرفت در طی این مدت سازمان ملی استاندارد با موضوع برچسب های فاقد اعتبار مصرف سوخت خودروها برخورد کند .

وی تصریح کرد : مصرف سوخت بالا و آلودگی هوا به شهروندان آسیب رسانده و خواهد رساند لذا شرکت های خودروسازی باید تولیدات خود زا منطبق با استانداردهای ملی به بازار عرضه کنند و از اطلاع رسانی نادرست راجع به مصرف سوخت خودرو خودداری کنند .

وی در راستای جلوگیری از تولید خودرو هایی که از رده خارج شده اند خاطر نشان کرد : مسئولیت اعمال قانون و معیارهای مصرف سوخت با سازمان ملی استاندارد است و جلوگیری از تولید این خودروها در حیطه وظایف آن سازمان است .