X
تبلیغات
رایتل

اخبار خودرو

دستگاه شارژ خودکار من کارت در9نقطه شهر فعال شد


گر هیچ اتوبوسرانی به عنوان کرایه از شهروندان مجاز به دریافت وجه نقد نیست. این موضوع را مردم می‌دانند و به ندرت پیش آمده که شهروندی من کارت به همراه نداشته باشد.

معمولا موضوعی که در این زمینه هنوز مطرح است نبود جایگاه شارژ من کارت آنهم به تعداد کافی در سطح شهر است. موضوع دیگر اینکه باجه ها راس ساعت خاصی بسته است و گاهی برای آخرین سرویس باجه ای برای شارژ باز نیست.

برای رفع این مشکل دستگاه‌هایی باعنوان تیویام(TVM)یعنی ماشین فروش بلیت درسطح شهر مستقر و فعال شد.

مدیر عامل این سازمان در این مورد گفت: 9دستگاه فروش وشارژ من کارت در پرتردد ترین نقاط شهر قرارگرفته و در حال حاضر همه این دستگاه‌ها فعال و قابل بهره برداری است.

مهدی خجسته اظهار داشت: تی وی ام شبیه عابربانک های معمولی است. یک صفحه مانیتوری بزرگ دارد و تنها با کمی دقت می شود از آنها استفاده کرد. با این دستگاه می‌شود به صورت شبانه روزی من کارت را شارژ کرد، من کارت جدید خرید و یا اینکه موجودی کارت را کنترل کرد.

وی افزود: در ماشین فروش بلیت، جایی برای قرار گرفتن کارت بانکی وجود دارد و نزدیک صفحه کلید هم محل قرار گرفتن من کارت برای شارژ است. با کارت بانکی علاوه بر شارژ من کارت می‌توان من کارت هم خریداری کرد. پس تنها کافی است شهروند کارت بانکی به همراه داشته باشد.

خجسته اظهار داشت:ایندستگاه‌هابه صورت24ساعته فعالاست ومردم می‌توانندباکارت‌های بانکی  شبکه شتاب خود اقدام به خرید و شارژ من کارت تاسقف 50هزارتومان نمایند.

وی درخصوص نقاطی که دستگاه تیویامدرآن قرار دارد گفت: پایانه آزادی،میدان بسیج،روگذر طبرسی، میدان فردوسی ،ابتدای کوثر،پایانه انقلاب،پایانه مفتح،پایانه مصلی ومیدان فلسطین (ابتدای بولوارشهیدمحمدمنتظری) مکان‌هایی استکهاین دستگاه‌ها درکنار باجه شارژ منکارت مستقر است.