X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

اخبار خودرو

در خودروهای آینده اجازه رانندگی ندارید!


دومینیک ویلکاس، اعتقاد دارد که کامپیوترها بهتر از انسان ها رانندگی خواهند کرد به همین دلیل، خودروهای آینده کامپیوتری خواهند بود و نیازی به انسان ها و رانندگی اشان نخواهند داشت؛ بنا بر این، ما باید به جای توجه به رانندگی خودروها و طراحی این ماشین ها بر این اساس، باید برای زندگی بر روی آنها برنامه ریزی کنیم!

در ماشین آینده به جای رانندگی تا مقصد بخوابید!