اخبار خودرو

نادر فقیه زاد در حال طراحی سر ی 7

نادر فقیه زاده طراح ایرانی الاصل ب ام و در حال کار بر روی سری 7