X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

اخبار خودرو

درخواست بی پاسخ برای بازرسی فنی خودروهای گازسوز

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران گفت : با گذشت حدود هشت ماه از درخواست این اداره برای بازرسی فنی اتوبوسهای گاز سوز و معرفی شرکتهای معتبر بازرسی ، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تا کنون در این باره اقدام مثبتی نکرده است . 
به گزارش خبرخودرو ،مهدی پورهاشم امروز افزود : بر اساس ضوابط استاندارد و به منظور جلوگیری از بروز هرگونه خطرهای احتمالی ، سیلندر خودروهای گاز سوز باید هر سه سال یکبار بازرسی شود اما مکاتبات مکرر با شرکت واحد اتوبوسرانی و شهر داری تهران تا کنون نتیجه نداده و به نامه نگاری میان شهرداری و وزارت کشور گذشته است . 

وی با یاد اوری ضرورت بازرسی از سیلندر گاز خودروهای سواری نیز گفت : سیلندرخودروها سواری گاز سوز نیز باید به صورت دوره ای بازدید شوند و به همین منظور شرکتهای بازرسی با نظارت استاندارد تشکیل شده است و با هماهنگی های انجام شده با اداره راهنمایی و رانندگی در اینده نزدیک نصب برچسب اینگونه معاینات نیز بر روی خودروهای گاز سوز اجباری می شود و همزمان با معاینات فنی خودرو این بررسی نیز انجام می شود . 

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران با انتقاد از کم توجهی به موضوع بازرسی فنی خودروهای گاز سوز گفت : هنگامیکه می توان با هزینه اندک از بروز خطرهای احتمالی جلوگیری کرد چرا نباید به این موضوع توجه شود ؟ 

پورهاشم با تاکید بر اینکه تجهیزات استفاده شده در شهر بازیها و وسایل تفریحی بالابر از جمله تله کابین نیز وسائل حساسی است که با سلامت استفاده کنندگان ارتباط مستقیم دارد اظهار داشت : باید استانداردهای لازم دراین وسائل رعایت و کنترل و بازدید دوره ای از این تجهیزات انجام شود . 

وی افزود : دراین باره هم با شهرداری مکاتباتی انجام و برای بازدید دوره ای از انها اعلام امادگی شد اما شهرداریهای مناطق از این موضوع استقبال نکرده اند . 

پورهاشم با بیان اینکه عمر اسفالت در ایران به ویژه در شهرها بیشتر از دو سال نیست گفت : در اینده نزدیک با تدوین استانداردهای متناسب با اب و هوای ایران و با کمک شرکتهای کنترل کیفیت ، کیفیت اسفالتهای تولیدی و نحوه اجرای ان بررسی می شود تا با نظارتهای لازم جلوی اتلاف منابع گرفته شود . 

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران افزود : توجه شهرداریها و پیگریهای انجام شده موجب شد کیفیت جدولهایی که شهرداریها استفاده می کنند بهتر شود و عمر انها نسبت به گذشته به طور چشمگیری افزایش یابد .