اخبار خودرو

کلاه ایمنی نیز هوشمند شد

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، رضایی با بیان این که در این کلاه سنسور هوشمندی نصب شده است که از طریق گیرنده ای دستورات فرستنده را از موتور سوار دریافت می کند و همانند چراغهای اتومبیل گردش به سمت چپ و راست ، ایستادن و ترمز کردن را با تولید نور به وسیله نقلیه پشت سر موتور سوار نمایش میدهد گفت با نصب کلیدهایی بر روی موتور نیز راکب موتور ترمزهای ناگهانی و ایستادن را به وسیله فرستنده به گیرنده ایی که روی کلاه است اطلاع می دهد و اطلاعات مربوط به حرکت چپ و راست نیز با کلیدهای فلاشر موتور به گیرنده کلاه ارسال می شود.

این مخترع 20 ساله قابلیت شارژ شدن به وسیله برق و انرژی خورشیدی ، استفاده آسان و تولید نور برای دید بهتر را از ویژگی های این کلاه ایمنی دانست و گفت این کلاه را طی 5 ماه با یک میلیون و 500 هزار تومان هزینه ساخته است.

کلاه ایمنی هوشمند نمونه داخلی و خارجی ندارد و با شماره 388030750 به ثبت رسیده است.