اخبار خودرو

ورشکستگی شرکت خودروسازی کارمان آلمان

سخنگوی مدیر کل شرکت خودروسازی کارمان المان اعلام کرد این شرکت به ورشکستگی نزدیک شده است.

اوتر هرمان سخنگوی مدیر کل شرکت خودروسازی کارمان دراین باره اعلام کرد این شرکت به علت کاهش شدید تقاضا و قصور در پرداخت بدهی مشتریان خود در استانه تسویه حساب قضایی قرار دارد. وی افزود اگر ما موفق نشویم سرمایه مورد نیاز شرکت را تامین کنیم، نقدینگی های شرکت به زودی به اتمام خواهد رسید. میزان طلب مشتریان شرکت خودروسازی کارمان بیش از ده میلیون یورو براورد می شود . به علت وجود این مشکلات ، شرکت خودروسازی کارمان از ماه ژوئن امسال تاکنون هیچ گونه تولیدی نداشته است ، از این گذشته هیچ امیدی نیز وجود ندارد که سرمایه گذاران و یا شرکت ها سهام این شرکت را بخرند تا این شرکت از خطر ورشکستگی نجات یابد.