اخبار خودرو

جعبه سیاه ، میهمان جدید خودروها

طرح نصب جعبه سیاه در خودرو ها در اروپا اختلاف برانگیز شده است.

به نوشته گزارش خبرخودرو ، اتحادیه اروپا معتقد است برای کمک به تقویت ایمنی جاده ها و اطمینان از شناسایی رانندگان مقصر در حوادث رانندگی، باید خودروها به جعبه سیاه مجهز شوند.

این جعبه های سیاه موسوم به "ضبط کننده های اطلاعات حوادث" احتمالا پر هزینه اند. بعلاوه برخی معتقدند نصب جعبه سیاه در خوردوهای شخصی می تواند نقض ازادی های مدنی باشد. با اینحال کارشناسان معتقدند ایمنی جاده ها مهمترین مسئله است.